Pada 24 Februari 2024, satu sambutan di seluruh negara telah diadakan sempena Hari Kebangsaan Brunei Darussalam yang ke-40. Sambutan tersebut diadakan di Stadium Kebangsaan Hassanal Bolkiah, Berakas yang baru diubah suai. Tema hari kebangsaan tahun ini ialah “Bersatu Mencapai Cita Negara”.

Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam (PA) menyertai sambutan Hari Kebangsaan tahun ini dengan seramai 51 orang wakil. Kumpulan ini diketuai oleh Pengarah Urusan, Yang Mulia Shamir Salahudin.

Perpaduan, sebagai salah satu Nilai Teras PA, tertumpu untuk bekerjasama ke arah pendekatan senegara untuk memelihara nilai dan harta berpandukan dengan prinsip Maqasid Al-Syariah. Perpaduan menekankan kepentingan perpaduan dalam kalangan pemimpin, pemain industri, organisasi, masyarakat dan rakyat dengan kebersamaan sebagai tonggak kekuatan utama dalam menghadapi cabaran bagi mencapai Wawasan 2035.

Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini menandakan penyertaan ke-5 PA sejak penubuhannya pada 2019.