Gambaran Keseluruhan Industri Minyak dan Gas di Negara Brunei Darussalam

Industri huluan dan hiliran minyak dan gas telah menjadi penyumbang utama kepada ekonomi Negara Brunei Darussalam sejak 90 tahun yang lalu. Dari penemuan telaga pertama di Ayer Berkunchi pada tahun 1899 hingga penubuhan Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam pada tahun 2019 – industri minyak dan gas di Negara Brunei Darussalam telah lama memacu pertumbuhan dan pembangunan negara.

Sejarah industri minyak di Negara Brunei Darussalam bermula pada tahun 1899 apabila telaga penerokaan pertama digerudi berhampiran ibu negara, Bandar Brunei. Ia kemudiannya diikuti dengan penemuan minyak di padang Seria di Daerah Belait pada tahun 1929 dan seterusnya dengan satu siri penemuan komersial yang memuncak dalam eksport minyak pertama Brunei pada tahun 1932. Syarikat Brunei Shell Petroleum (BSP) Sdn Bhd adalah pengeluar minyak yang terbesar di Brunei Darussalam dan menyumbang sekitar 90% kepada hasil minyak dan gas negara.

Sepanjang dekad yang lalu, Negara Brunei Darussalam telah membuat pelaburan besar dalam pengembangan industri hilirannya untuk mempelbagaikan portfolio produknya dalam rantaian nilai minyak dan gas. Trend ini dijangka akan berterusan pada masa akan datang, membuka jalan untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat bagi kemahiran dan teknologi baru.

Industri tenaga adalah penyumbang utama kepada pertumbuhan negara dengan sumbangan kira-kira sebanyak 64.7% kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negara pada tahun 2022.

Negara Brunei Darussalam terus memaksimumkan potensi minyak dan gas yang matang, dan menjalankan aktiviti penerokaan dan pembangunan selanjutnya, serta memastikan penduduk tempatan berpendidikan tinggi dan mahir dari segi teknikal untuk memenuhi keperluan industri. Untuk mengekalkan pengeluaran jangka panjang negara, usaha kerjasama antara Kerajaan dan pengendali minyak dan gas adalah kunci utama kearah meneruskan aktiviti yang berpotensi.

Mengambilkira sektor tenaga menjalani transformasi dan pertumbuhan, keperluan untuk peraturan yang lebih kukuh selaras dengan perubahan landskap dalam memastikan keutamaan Negara, Kerajaan mengambil langkah untuk menubuhkan sebuah pihak berkuasa. Penubuhan Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam menandakan satu lagi sejarah penting dalam pembangunan industri minyak dan gas dalam usaha untuk merealisasikan lagi Wawasan Brunei 2035.

Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam adalah badan pengawalselia bagi industri minyak dan gas di Brunei Darussalam. Visi jangka panjang untuk industri ini berkisar kepada mewujudkan industri yang progresif dan berdaya tahan yang peka terhadap pasaran yang sentiasa berubah, mampu meningkatkan nilai yang dicipta untuk menjamin masa depan negara.

Objektif Strategik Jabatan Tenaga

Objektif Strategik 1

Pempelbagaian sektor tenaga agar lebih berdaya tahan berdepan dengan pergolakan pasaran minyak dunia

Objektif Strategik 2

Pengurusan sumber hidrokarbon berkesan dan berdaya tahan

Objektif Strategik 7

Rangka Pengawalseliaan dan Piawaian Keselamatan yang teguh dan kondusif

Pencapaian

1899

 • Telaga Eksplorasi Pertama, Ayer Berkunchi, digerudi

1912 – 1914

 • Telaga-telaga Belait digerudi (BL-1, BL-2, BL-3, BL-4)
 • BL-2 Penemuan Telaga Pertama (bukan komersial)

1921

 • Bekalan elektrik pertama disalurkan kepada pelanggan pertama

1929

 • Penemuan minyak komersial pertama, Padang Seria (Padang Berawa)

1932

 • Permulaan eksport minyak ke negara jiran

1953

 • Penjana berkuasa diesel pertama memulakan operasi

1954

 • Pemerolehan Seismik 2D marin pertama

1955

 • Loji Gas Seria mula beroperasi

1956

 • Eskplorasi telaga luar pesisir pertama, Ampa-1

1957

 • Kemuncak pengeluaran padang-padang darat

1959

 • Stesen Janakuasa Disel, Gadong mula beroperasi
 • Shell Marketing Company of Borneo Limited ditubuhkan (pelopor Brunei Shell Marketing Company Sdn Bhd)

1963

 • Perjanjian petroleum darat dan luar pesisir pertama ditandatangani
 • Penemuan padang luar pesisir pertama, South West Ampa

1966

 • Stesen Janakuasa Disel, Temburong mula beroperasi

1967

 • Brunei LNG Sdn Bhd ditubuhkan

1969

 • Penemuan padang luar pesisir kedua, Fairley

1970

 • Penemuan padang Champion

1972

 • Kargo LNG pertama ke Negara Jepun
 • Terminal minyak mentah Seria ditubuhkan

1975

 • Penemuan padang Magpie

1976

 • Stesen Janakuasa Gas yang pertama beroperasi di Gadong

1979

 • Penemuan padang darat, Rasau

1982

 • Unit Petroleum di Jabatan Perdana Menteri ditubuhkan

1983

 • Brunei Shell Refinery ditubuhkan

1986

 • Brunei Shell Tankers Sdn Bhd ditubuhkan

1987

 • Stesen Janakuasa Gas, Lumut mula beroperasi

1988

 • Penemuan padang Gannet

1989

 • Penemuan padang Maharaja Lela

1991

 • Pengeluaran ke-satu billion tong minyak mentah dari padang Seria

1992

 • Penemuan padang Iron Duke
 • Penemuan padang Merpati

1994

 • Eksport LNG ke Republik Korea bermula

1998

 • Brunei Gas Carriers Sdn Bhd ditubuhkan

1999

 • Bekalan gas pertama dari Syarikat Usahasama Blok B (BBJV)

2002

 • Syarikat Petroleum Kebangsaan Brunei (PetroleumBRUNEI) ditubuhkan

2003

 • Kargo pertama minyak mentah ke India

2004

 • Stesen Janakuasa Combined Cycle pertama dibina

2005

 • Pemasangan platform SMART Brunei pertama di padang Champion West
 • Penghantaran kargo LNG yang ke-500 ke Negara Jepun

2006

 • Brunei Methanol Company Sdn Bhd ditubuhkan

2007

 • Penemuan padang Bubut

2008

 • Penghantaran sebanyak 200 juta tan LNG dicapai

2010

 • Loji Solar Pertama, Tenaga Suria Brunei mula beroperasi

2012

 • Arahan Local Business Development (LBD) bagi Industri Minyak & Gas dikeluarkan
 • Tarif elektrik baharu diperkenalkan

2014

 • Kertas Putih Tenaga (Energy White Paper) dikeluarkan
 • Perjanjian Usahasama Hengyi Industries ditandatangani

2017

 • Penemuan padang Darat, Layang-Layang

2018

 • Autoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar (SHENA) ditubuhkan

2019

 • Ulang Tahun BSP yang ke-90
 • Percubaan berjaya penghantaran antarabangsa hidrogen yang pertama
 • Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam ditubuhkan

2021

 • BSP Solar Park dilancarkan
 • BSP Seria Energy Lab dilancarkan
 • Perjanjian Perkongsian Pengeluaran Blok L ditandatangani

2022

 • Brunei Fertilizer Industries memulakan pengeluaran komersial urea

2023

 • Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan bagi Projek Kemajuan PMB Fasa Kedua antara Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam dan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei (LKEB) bersama Syarikat Hengyi Industries Sdn Bhd
 • Pengeluaran minyak pertama bagi Salam telah dicapai pada 3 Oktober 2023
 • Pengeluaran 1 billion tong minyak dari padang Champion

90 tahun penemuan minyak