Pengawalseliaan Pertengahan
& Hiliran

Kemajuan dalam teknologi, inovasi dan kepentingan antarabangsa telah mendorong lebih banyak pembangunan dan pelaburan sektor pertengahan dan hiliran industri minyak dan gas Negara Brunei Darussalam.

Kami berhasrat untuk memastikan pembangunan industri yang mampan dan selamat untuk mencapai Wawasan Brunei 2035.

Keutamaan Kami

 • Mengekalkan Nilai:
  Memelihara keselamatan bekalan semua produk petroleum dan penggunaannya untuk melindungi kepentingan awam.
 • Pembangunan Mampan:
  Menyelaras promosi dan pembangunan mampan industri dan infrastruktur pertengahan dan hiliran.
 • Memantau Pertumbuhan:
  Menggunakan kuasa kawalselia untuk memantau dan menilai semua perkembangan projek pertengahan dan hiliran serta operasi dan penyelenggaraan seterusnya.
 • Penilaian Projek:
  Diberi kuasa dalam menilai dan meluluskan permohonan perlesenan untuk produk petroleum, stesen minyak dan aktiviti lain yang berkaitan.

Projek dan Perkembangan yang Utama

LOJI PENAPIS MINYAK DAN PETROKIMIA DI PULAU MUARA BESAR

Memastikan kemampanan bekalan domestik produk petroleum dan kearah meningkatkan kepelbagaian melalui sektor hiliran minyak dan gas.

BRUNEI FERTILIZER INDUSTRIES (BFI)

Membangunkan sektor minyak dan gas dengan memaksimumkan penggunaan sumber hidrokarbon negara.

GAS ASLI CECAIR (LNG)

Memperkukuhkan ekonomi negara dengan mendapatkan eksport utama negara bagi memenuhi permintaan antarabangsa.

STRATEGI LPG

Memaksimumkan rantaian nilai gas dan memastikan bekalan domestik LPG yang mampan dan berpanjangan kepada pelanggan.

PEMASARAN DAN PERDAGANGAN

Berkerjasama rapat dengan pengendali minyak dan gas untuk bekalan petroleum dan produk lain yang terjamin dan reliable.

PEMBANGUNAN STESEN MINYAK

Memudahcara pembangunan stesen minyak dan memastikan pematuhan untuk operasi yang selamat bagi pembekalan produk petrol kepada pelanggan.

BFI akan mempunyai kapasiti untuk menghasilkan 2,200 tan metrik ammonia sehari