Sebagai pengawal selia kepada industri minyak dan gas, Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam (PA) baru-baru ini telah mengadakan lawatan tapak ke Marine Construction Yard (MCY) di Kuala Belait pada 22 April 2024. Dianjurkan oleh Pasukan Projek Fairley East, delegasi PA dan Jabatan Tenaga yang dihormati berpeluang menyaksikan Topside dan Jacket dari Fairley East yang telah siap dibina, yang mana ianya adalah komponen penting dalam Projek Pembangunan Kos Rendah BSP (LCD).

Kepentingan memerhati struktur-struktur ini, yang direka di dalam sempadan Brunei, tidak boleh dipandang remeh. Ianya memberikan pandangan yang tidak ternilai mengenai keupayaan Brunei dalam pembinaan tempatan, menonjolkan sikap berdikari dan daya tahan negara dalam sektor tenaga. Lawatan ini memberikan peluang kepada pihak berkepentingan untuk melibatkan diri secara langsung dengan manifestasi fizikal ini, menekankan kepentingan strategik untuk melabur dalam sumber domestik.

Bagi delegasi dari PA, lawatan ini memberi pendedahan secara langsung kepada selok-belok projek pembinaan luar pesisir. Penglibatan dengan pelbagai pihak berkepentingan di tapak memudahkan pemahaman yang lebih mendalam tentang usaha kerjasama yang terbabit, memupuk perbincangan yang bernas dan mempromosi pertukaran pengetahuan dalam kalangan pakar industri.

Disamping terus mengharungi cabaran dan peluang dalam sektor petroleum, PA kekal teguh dalam komitmennya untuk menggalakkan pembangunan mampan dan menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat. Lawatan ke MCY ini merupakan bukti dedikasi kolektif kami untuk memajukan masa depan tenaga Brunei.