Setiap individu mempunyai peranan terhadap keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan di tempat kerja, di rumah dan masyarakat. Minggu Inisiatif Kesihatan HSSE telah dianjurkan dari 4 hingga 9 Mac 2024, untuk memberi tumpuan kepada kepentingan mencegah kecederaan dan penyakit di tempat kerja kerana penting untuk keselamatan fizikal, kesihatan mental dan kesejahteraan keseluruhan pekerja.

Sepanjang minggu ini, para pegawai dan kakitangan hadir dalam pelbagai ceramah kesihatan, ujian saringan, pameran bergerak kecergasan dan aktiviti pendidikan. Antara topik yang dibentangi oleh penceramah jemputan termasuk:

  • Mengurangkan Risiko Gangguan Muskuloskeletal dengan Mendapatkan Semula Kekuatan Asal
  • Fisioterapi Sukan: Pengurusan kecederaan, pengurangan kecederaan meningkatkan prestasi
  • Ceramah Kesedaran Pemakanan
  • Kesejahteraan psikologi dalam Islam

Penglibatan produktif antara rakan sekerja, pakar kesihatan dan profesional meningkatkan kesedaran tentang kepentingan HSSE dan memberi inspirasi kepada kakitangan PA untuk terus meningkatkan budaya dan kesedaran HSSE.